Leiden 1600, Pieter Bast full colour 2020 Zicht op de Pieterskerk
Leiden 1600, Pieter Bast full colour 2020, zicht op de Burcht
Leiden 1600, Pieter Bast full colour 2020, Waaghoofd
Leiden 1600, Pieter Bast full colour 2020
Leiden 1600, Pieter Bast full colour 2020 Zicht op het Steenschuur. Kruidschip 1807

Huis Lokhorst, 1600 Pieter Bast

Plattegrond Huis Lokhorst, 1607 opmeting Dou

Stadskaart van Pieter Bast, Leiden

Op deze gedetailleerde stadskaart uit 1600 van Pieter Bast (Antwerpen 1550 - Leiden 1605)  zien we een birdseye view van de laat Mddeleeuwse stad Leiden. Het is de stad waarin Rembrandt (1609) zijn jeugd doorbracht.
De oorspronkelijke kaart is al ingekleurd, maar er zijn ook nog veel kleurloze onderdelen. Daarnaast zijn er een paar storende vlekken waar de inkt vermoedelijk is uitgelopen. Redenen genoeg om de kaart verder in te kleuren en te restaureren. Dit is met een tekenprogramma handmatig op de computer gebeurd.

De originele versie, die een herfstige weergave lijkt, is veranderd naar een zonnige weergave in het voorjaar. De blauwe lucht weerkaatst in het water en het groen is fris en weelderig. Veruit de meeste grachten zijn nog niet gedempt en mede door de blauwe kleur wordt duidelijk zichtbaar hoe waterrijk de stad Leiden was. Heel kenmerkend is de tegenwoordige Lange Brug, die in 1600 nog een lange, gebogen gracht was waarover talloze bruggen lagen.

De nog aanwezige voormalige kloostercomplexen met hun grote tuinen (herkenbaar aan de gegroepeerde gebouwen met blauw gekleurde daken) en de vele achtertuinen geven de stad een groen karakter. In elke tuin, groot of klein zijn bomen getekend. De graveur Bast heeft zelfs de moeite genomen om de hooibergen te tekenen die in sommige tuinen stonden. Het geeft de stad een onverwacht open en groen karakter.
In het buitengebied dat in het oosten en zuidoosten aan de vestgracht grenst, zien we op veel  percelen boomgaarden getekend. Ook zien we de zogeheten bleekvelden, percelen waar uitgespreide hemden en broeken op het gras zijn getekend.
De oorspronkelijke kaart heeft meerdere vlekken waar de blauwe en groene inkt is uitgelopen zoals bij de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat en het Heilige Geest Weeshuis bij de Burcht en honderden individuele bomen. Die zijn met een tekenprogramma op de computer handmatig gerestaureerd.

Na 1600 zou Leiden een enorme groei  doormaken om de vele vluchtelingen die naar Leiden kwamen te kunnen opvangen. De eerste uitbreiding werd in 1611 ten noorden van de stad begonnen, die werd gevolgd door een tweede uitbreiding in 1659 ten oosten van de stad. De Gouden Eeuw (1612-1672) bracht Leiden ook een economische groei en veel nieuwe Leidenaren vonden werk in de Lakenindustrie en aanverwante bedrijven. De stad die op deze kaart is afgebeeld, bestond toen al niet meer.

Deze volledig ingekleurde kaart 'Leiden in Hollant' wordt gedrukt op 150 gr. papier (50x70 cm.) 

Prijs: € 30,--   + € 9,50 verzendkosten (aangetekend)